Vidékfejlesztés az információs korban avagy a lokalitás esélye

1500 Ft

Szerző(k), szerkesztő(k): Varga Csaba

Kiadó: Agroinform Kiadó

Oldalszám: 152

Méret: 140×220 mm

Kategória:

Leírás

Tartalom

Az európai információs társadalom egyszerre jelen és jövő. A globalitással a kistelepülések csak mint közös településcsoportok vehetik fel a versenyt.

Ehhez nyújt segítséget és ad számos használható tanácsot a kistelepülések vezetőinek Varga Csaba, a könyv szerzője.

Tartalom

A lo­ka­li­tás esé­lyei
Nem­ze­ti stra­té­gia az új glo­bá­lis erő­tér­ben
Az in­for­má­ci­ós tár­sa­da­lom al­ter­na­tí­vái
Ré­gi­ók az in­for­má­ci­ós tár­sa­da­lom­ban
A ci­vil tár­sa­da­lom jö­vő­je
A lo­ka­li­tás stra­té­gi­á­ja az ez­red­for­du­lón
Tu­dá­sor­szág és tu­dás­ré­gió
Kér­dés­fel­ve­tés szil­vesz­ter­kor avagy a lo­ka­li­zá­ció-nor­ma
Fon­to­sabb ma­gyar nyel­vű iro­da­lom

További információk

Tömeg 0.2 kg
Méretek 140 × 220 mm
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter