Önkormányzás és területpolitika

1500 Ft

Szerző(k), szerkesztő(k): Bódi Ferenc

Kiadó: Agroinform Kiadó

Oldalszám: 272

Méret: 140×220 mm

Kategória:

Leírás

Tartalom

Ez a kötet az önkormányzatra való áttérés folyamatáról, valamint a helyi közhatalom, és a területpolitikában bekövetkezett érdekegyeztetés minőségi változásáról ad számot.

Tartalom

Előljáróban
Önkormányzatiság és területpolitika
Történeti gyökerek és jogi keretek
Az önkormányzatiság fogalma, kialakulása, az önkormányzati rendszerek típusai
Az önkormányzat, mint a hatalommegosztás eszköze
A decentralizáció és a dekoncentráció dilemmája
Szubszidiaritás
A nagypolitika eltávolodása a helyi szinttől
A kötött mandátumtól a népképviseletig
A magyar politika paradox fejlődése: a megyei autonómia, mint a modern városi jog forrása?
Az önkormányzatiság elemei: a nemzeti rendi függetlenségi mozgalmaktól a modern nemzetállamig
A megyei joghatóságból kinőtt városi jog
Területpolitika
A területpolitika fogalma és dimenziói
A területpolitika modellje
A területpolitika modellje a nagypolitika irányából
A területpolitika modellje a helyi politika irányából
Területpolitikai törekvések Magyarországon 1920 után
Vidékpolitika a két világháború között
A szocialista korszak főbb területpolitikai jellemzői
Az 1990 utáni területpolitikák Magyarországon; a térségfejlesztés jogi szabályozása
Területi különbségek és területpolitikai feladatok Magyarországon
A társadalom újratermelődése a térben
A népesedési folyamatok regionális eltérései az ezredfordulón
Következtetések a területpolitika feladataira vonatkozóan
Munkanélküliség
A településméret mint rurális tényező
A munkanélküliség térbeli megjelenése
Magyarországon az 1990-es években
A munkanélküliség összetevői és jellemzői vidéken és a városokban
A vidékiség más összetevőkkel
Változások a krízistérségek meghatározásának módszertanában
Jövedelemkülönbségek
Háttérösszefüggések
Személyi jövedelem és jövedelemadó
A jövedelemforrások térségi különbségei
Szociális ellátórendszer a vidéki térségekben
Területpolitika szintjei
Területrendezési, regionalizációs törekvések és reformok
A polgári korszak területrendezési törekvései
Az államszocializmus éveinek területrendezési kísérletei
Megye vagy régió
Mikro-térszerveződés és területpolitika 1990 után
Kistérségi társulás vagy kijelölt területfejlesztési körzet dilemmája
A kistérség és a körzet antinómiái
A kistérség és a körzet kooperációja
A térszerkezet alakulását befolyásoló legfőbb tényezők
A helyi önkormányzatok szerepe a vidék felzárkóztatásában
Sikeres polgármesterek, sikeres önkormányzatok, sikeres helyi társadalmak?
A sikeres települési önkormányzat feltételei
A települések tipológiája
Irodalom
Függelék

További információk

Tömeg 0.4 kg
Méretek 140 × 220 mm
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter