Horgászati alapismeretek – 2014-ben új, átdolgozott kiadás!

1800 Ft

Szerző(k), szerkesztő(k): Pintér Károly

Kiadó: Agroinform Kiadó

Oldalszám: 156

Méret: 120×200 mm

Kategória:

Leírás

Tartalom

Az új jogszabályoknak megfelelően átdolgozott kiadás!

A horgászat Magyarországon az elmúlt néhány évtizedben az egyik legjelentősebb szabadidős tevékenységgé lépett elő.
A mintegy 360 ezer honfitársunk kedvtelése napjainkra nemzetgazdasági tényezővé vált.
Hazánk 140 ezer hektár vízfelülete megújuló halállományával korlátozottan rendelkezésre álló erőforrást jelent. Ezért mint gazdasági tevékenységet szabályozni szükséges. (2013. évi CII. törv. a halgazdálkodásról és a hal védelméről. 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet)

E könyv a fenti célt szolgálja akkor, amikor segítséget nyújt az állami horgászvizsgán megkövetelt ismeretanyag elsajátításához a horgászatra vonatkozó előírások megismeréséhez, egyben tanácsot ad a kezdő hrogásznak az első lépések megtételéhez.

Tartalom

Elő­szó
A hor­gá­szat jo­gi sza­bá­lyo­zá­sa
A hal­fo­gás­ra jo­go­sí­tó ira­tok
Ti­lal­mak és kor­lá­to­zá­sok
Az alap­fel­sze­re­lés
Csa­lik és ete­tô­anya­gok

Hor­gász­mód­sze­rek

Ha­la­ink és hor­gá­sza­tuk

Ne­mes ha­lak
Má­sod­ren­dű hor­gász­ha­lak
Vé­dett és rendeletileg tiltott ha­lak
Kí­mé­le­tes hor­gá­szat – etikai megfontolások
A leg­fon­to­sabb biz­ton­sá­gi sza­bá­lyok
A ha­lá­sza­ti-hor­gá­sza­ti ôr­zés
Az egye­sü­le­ti tag­ság
Aján­lott ol­vas­má­nyok
1. Füg­ge­lék: Ma­gyar hal­szó­tár
2. Füg­ge­lék: Ha­la­ink ide­gen nyel­ve­ken
Idegen nyelvű tartalom

MAGYAR HALSZÓTÁR

A Halszótár segít eligazodni a Magyarország vizeiben előforduló halak világában, amikor a szakirodalmi, a népies és egyéb eredetű halnevek megfejtéseként közli a jelenleg leginkább elfogadott nevet, azt amelyen az adott halfaj e könyvben is szerepel. A meghatározások előtt az alábbi rövidítésekkel jelöltük a név származását:

e – elavult szakirodalmi név
k – kereskedelmi név
h – halhibrid n – népies név
i – ritkán használt idegen eredetű név
v – alfaj vagy színváltozat

A
afrikai harcsa
Agassiz-csabak e = vaskos csabak
állas küsz
alóza e = dunai nagy hering
amerikai naphal e = naphal
amerikai pataki galóca e = pataki szajbling
amerikai pisztráng e = szivárványos pisztránt
amerikai pisztrángsügér e = pisztrángsügér
amerikai törpeharcsa e = törpeharcsa
amur
amurgéb e = amuri géb
amuri géb
amurikele e = amur
angolna
ángolna n = angolna
anguilla i = angolna
ángvilla i = angolna
apácafúró n = német bucó
aranyhal n = vörösszárnyú keszeg
aranyhal v = ezüstkárász
arany jász v = jász
aranykárász n = kárász
aranykárász v = ezüstkárász
aranymárna n = márna
arany orfa v = jász
aranypotyka v = ezüstkárász
ásott hal e = réti csík
ásovány hal e = réti csík

B
babajkó n = ponty (ivadék)
bábec (hal) n = botos kölönte
bagókeszeg n = bagolykeszeg
bagoly a = bagolykeszeg
bagolykeszeg
baing n = balin
baing →kurta –
bajuszos orsófark n = kövi csík
bajuszos orsóhal n = kövi csík
baksa n = balin
balatoni fogas k = fogassüllő
balatoni hering e = garda
balin
balin n = lapos keszeg, karika keszeg
balind n = domolykó
bálind(t) n = balin
balinkeszeg n = balin, lapos keszeg, karika keszeg
balkáni csík v = kőfúró csík
balling n = balin
Balon-durbincs e = széles durbincs
bandár n = kősüllő
barátfa..a n = magyar bucó, selymes durbincs
bárdkeszeg n = dévérkeszeg
barna csík n = réti csík
barsling n = sügér
barsóka n = Petényi-márna
baszárkeszeg n = lapos keszeg
békafejű géb
békahal n = botos kölönte, lápi póc
bikkely n = vörösszárnyú keszeg
bobálik n = lápi póc
bobály n = lápi póc
bodorka
bódorkeszeg n = bodorka, vörösszárnyú keszeg
boin n = balin
bolén n = karika keszeg
bolgár (törpe) csík v = kőfúró csík
bolyin n = balin
bordély n = karika keszeg
borholy n = vágódurbics
bostyán n = fürge cselle
botfejű n = botos kölönte
boti(kó) n = botos kölönte
botos kölönte
bőke n = bodorka, küsz
bökle n = küsz
bőrponty v = ponty
brána n = márna
bucó →magyar–, német–
bucó n = balin
burok n = német bucó
bucókeszeg n = balin
bugyli n = csuka (növendék)
bules n = sügér
busa →fehér –, pettyes –
butikóhal n = botos kölönte
búzaszemű kárász n = vörösszárnyú keszeg
búzaszemű keszeg n = vörösszárnyú keszeg
bűke n = karika keszeg
bűrke n = bodorka

C
cápakeszeg n = lapos keszeg
cifrakárász n = naphal
cifra kölönte
cigányhal n =compó
cingli n = magyar bucó, vágódurbincs
compó
compókhal n = vörösszárnyú keszeg

Cs
csabak →vaskos –
csabak n = balin
csapó sügér e = sügér
cselle → fürge –
csereőn n = balin
cserkeszpaduc n = paduc
csetri n = fürge cselle
csík → kőfúró –, kövi –, réti –, vágó –
csíkdáma v = réti csík
csíkhal n = réti csík, vágó csík
csíkkirály v = réti csík
csillagos tok n = sőregtok
csuka
csupaszponty v = ponty
csurgóküsz n = küsz

D
dévér n = dévérkeszeg, szilvaorrú keszeg
dévérkeszeg
dévértkeszeg n = dévérkeszeg
dibbancs n = sügér
disznóhal = vágódurbincs
dobáncs = leánykoncér
dobár n = leánykoncér
dóber n = sügér
dobóka n = karika keszeg, küsz
dobókakeszeg n = karika keszeg
domi n = domolykó
domojka n = domolykó
domolykó
domorkó n = domolykó
domoskó n = domolykó
dorozsmás keszeg n = dévérkeszeg
dörge(n)cs n = vágódurbincs
dörgécse n = vágódurbincs
dörgincs n = vágódurbincs
dörgőc(s)e n = vágódurbincs
dubár n = sügér
dubér n = sügér
dunai galóca e = galóca
dunai hering e = dunai nagy hering
dunai indola
dunai lazac e = galóca
dunai nagy hering
dunakeszeg n = vörösszárnyú keszeg
dunaponty n = ponty
durbancs n = német bucó, vágódurbincs
durbincs → selymes –, széles –, vágó –
durda n = vágódurbincs
dübér n = sügér
dürgencs n = vágódurbincs

E
ebhal n = botos kölönte, lápi póc
ebihal n = lápi póc
egérfogó n = domolykó
egri (hal) n = fürge cselle
egri ponty n = fürge cselle
erdélyi indola
észak-amerikai naphal e = naphal
észak-amerikai pisztrángsügér e = pisztrángsügér
észak-amerikai törpeharcsa e = törpeharcsa
esztiketok n = vágó tok (ivadék)
ezüstcsuka v = csuka
ezüst gibbélio kárász i = ezüstkárász
ezüstkárász
ezüst kínai kárász e = ezüstkárász
ezüst kinai ponty e = fehér busa
ezüst(ös) balin e = karika keszeg
ezüstponty k = fehér busa
évahal n = szilvaorrú keszeg
évakeszeg n = szilvaorrú keszeg

F
fahegykeszeg n = dévérkeszeg
fattyú kárász v = kárász
fecskefarkú n = sujtásos küsz
fehér amur(hal) e = amur
fehér busa
fehér hal n = domolykó
fehérhajas keszeg n = karika keszeg
fehérhúsú csuka n = fogassüllő
fehér széleshomlokú hal n = fehér busa
fejérke n = küsz
fejérkeszeg n = domolykó, küsz
fejes domolykó e = domolykó
fejes hal n = domolykó
fejes ponty n = domolykó
fekete harcsa e = fekete törpeharcsa
fekete pisztráng n = pataki szajbling
fekete ponty n = ponty
fekete sügér e = pisztrángsügér
feketebélű hal n = paduc
feketeszájú géb e = kerekfejű gép
fekete törpeharcsa
felpillantó küllő
fenekeszeg n = balin
fenékjáró küllő
fenékkeszeg n = balin
fésűshal n = sügér
firis n = dunai ingola
fizis n = dunai ingola
fogas k = fogassüllő
fogasponty → szúnyogirtó –
fogassüllő
foltos géb e = tarka géb
folyami angolna i = angolna
folyami géb
folyami harcsa e = harcsa
folyóvízi orsóhal e = dunai ingola
fömente n = vágó csík
fűevő hal e = amur
fűhal e = amur
fűponty i = amur
fürge cselle
fűzfahal n = küsz, sujtásos küsz
fűzfalevél n = küsz
fűzike n = küsz, sujtásos küsz

G
gadóca n = galóca
gadóci n = galóca
gaisztás keszeg n = vörösszárnyú keszeg
gallakeszeg n = garda
galóca
gambúzia i = szúnyogirtó fogasponty
garda
gardakeszeg n = garda
gardakisz n = garda
gargya n = garda
géb → folyami –, tarka –
gelesztás keszeg n = vörösszárnyú keszeg
gilisztás keszeg n = vörösszárnyú keszeg
gobhal n = felpillantó küllő, fenékjáró küllő
goboly n = fenékjáró küllő
góc n = magyar bucó
göbhal n = fenékjáró küllő
gőce n = fenékjáró küllő, küsz
gömőhal n = kövi csík
göndér n = bodorka
görbepaduc n = garda
görgécse n = vágódurbincs
görgicse n = vágódurbincs
görgőcse(hal) n = vágódurbincs
grigecs n = kövi csík
gringyi n = kövi csík
gruz n = fenékjáró küllő
guluz n = fenékjáró küllő

Gy
gyászkeszeg n = compó
gyöngyhal n = karika keszeg
gyöngyös koncér
gyöngyös razbóra e = kínai razbóra

H
habnyelő n = sujtásos küsz
hajas kövihal n = fenékjáró küllő
hajatlan kövihal n = kövi csík
halak királya n = sőregtok
halcsík n = réti csík
haldoktor n = compó
halhuszár n = sujtásos küsz
halszűke n = vágó tok
halványfoltú küllő
harcsa
harcsaponty n = márna
harcsapundra n = harcsa (ivadék)
harcsapurdé n = harcsa (ivadék)
háromtüskés pikó
hászkeszeg n = balin
havasi márna n = márna
havasi paduc n = paduc
hegyi küllő v = fenékjáró küllő
héjas kövihal n = fenékjáró küllő
héjatlan kövihal n = kövi csík
hering → dunai nagy –
heringhal n = dunai nagy hering, garda
Hernád-paduc n = paduc
homoki küllő
hosszú jászkeszeg n = garda
hosszúpista n = küsz
hukó n = galóca
hullámhal n = küsz
huszárkeszeg n = küsz

I
ilonahal n = selymes durbincs
ilonakeszeg n = selymes durbincs
ingola → dunai –, erdélyi –
ingola n = dunai ingola, angolna
istenverte hal n = törpeharcsa

J
jác n = domolykó, jász
jász
jász n = domolykó
jászkeszeg n = balin, domolykó, jász, pénzes pér
jaszkó n = jász
jászpaduc n = paduc, szilvaorrú keszeg
jászponty n = domolykó, jász
jegeskeszeg n = karika, keszeg
jégfúró hal n = vágó csík
jövevény ponty n = ezüstkárász

K
kaliforniai pisztráng e = szivárványos pisztráng
kándró n = sügér
kapókeszeg n = balin
karász n = kárász
kárász
kárészkeszeg n = vörösszárnyú keszeg
kárászponty h = kárász x ponty hibrid
karcsú ponty v = ponty
karda(keszeg) n = garda
karics n = kárász
karika keszeg
karika keszeg n = bagolykeszeg
kárpáti fenékjáró küllő v = fenékjáró küllő
kárpáti pirosszemű kele v = vörösszárnyú keszeg
kaszahal n = garda
kaszakeszeg n = garda
kavicshal n = kövi csík
keceg n = sujtásos küsz, vörösszárnyú keszeg
kecsege
kecsegetok n = kecsege
kecsige n = kecsege
kecsöge n = kecsege
kele(hal) n = vörösszárnyú keszeg
kelen n = vörösszárnyú keszeg
kelény n = domolykó
kerekfejű géb
kerékszeg n = német bucó
kerling n = domolykó
keserűhal n = szivárványos ökle
keserű ökle n = szivárványos ökle
Kessler-géb e =békafejű géb
Kessler-küllő(je) e = homoki küllő
keszeg → bagoly –, dévér –, karika –, lapos –, szivarorrú –, vörösszárnyú –
keszeg n = garda
keszege n = dévérkeszeg
kígyóhalacska n = dunai ingola (lárva)
kilencszemű hal n = dunai ingola, erdélyi ingola
kínai ponty i = amur, fehér busa, pettyes busa
kínai razbóra
királyhal n = fürge cselle, sőregtok
királyponty n = ponty
kis bucó n = német bucó
kis domolykó n = nyúldomolykó
kis dürgencs n = vágódurbincs
kiskutyahal n = lápi póc
kisszájú kölönte e = botos kölönte
kis szélhal n = küsz
kisz n = küsz
kóc(hal) n = magyar bucó
kolc n = magyar bucó
kolty n = botos kölönte
koncér → gyöngyös –, leány –
koncér n = bodorka
konchal n = vörösszárnyú keszeg
kophal n = botos kölönte
kopsa n = botos kölönte
kopza n = botos kölönte
korda n = garda
kosz n = magyar bucó
köcsög(e) n = kecsege
kőfúró n = kőfúró csík, vágó csík
kőfúró csík
kőhal n = fenékjáró küllő
kőharapó n = kőfúró csík, vágó csík
kői n = kövi csík
kölönte → botos –, cifra –
kőmaró kolty n = kövi csík
könyhal n = kövi csík
köpöce n = botos kölöne
körmöshal n = sügér
körtepaduc n = paduc
kősüllő
kővágó n = vágó csík
köveshal n = kövi csík
kövi(hal) n = kövi csík
kövi csík
kövi kárász v. kárász
kövi márna n = Petényi-márna
köz-csuka e = csuka
kurta baing
kuszaharcsa n = törpeharcsa
kutyahal n = botos kölönte, lápi póc, menyhal
kűhal n = kövi csík
küllő →felpillantó –, fenékjáró –, halványfoltú –, homoki –
küsz

L
lánakeszeg n = garda, lapos keszeg
lannakeszeg n = garda, lapos keszeg
lapátkeszeg n = dévérkeszeg
lápi póc
lapiska n = dévérkeszeg
lapistyán n = szivárványos ökle
lapos dévérkeszeg a = lapos keszeg
laposka n = dévérkeszeg
lapos kárász n = kárász
lapos keszeg
lapos keszeg n = dévérkeszeg (!)
leányhal n = leánykoncér
leánykoncér
lecserlecs n = vágódurbincs
lepényhal n = dévérkeszeg, pénzes pér
leső harcsa e = harcsa
lezsér n = vágódurbincs
levélkeszeg n = karika keszeg
lógya n = domolykó
lőbő(hal) n = küsz

M
maca n = vágódurbincs
magyar angolna e = menyhal
magyar bucó
magyar kárász n = kárász
magyar kóc n = magyar bucó
magyar ingola e = dunai ingola, erdélyi ingola
magyar márna e = Petényi-márna
magyar ponty n = ponty
marcihal n = márna
maréna →nagy –, törpe –
marina n = márna
márna
márnafiú n =pénzes pér
márnahal n = márna
martikeszeg n = márna
márványhal k = pettyes busa
márványponty k = pettyes busa
méhal n = menyhal
menyhal
ményhal n = kövi csík, menyhal
merenne n = márna

N
nádiponty n = ponty
nagyagyú hal n = menyhal
nagy bucó n = magyar bucó
nagyfejű hal n = domolykó
nagyfejű keszeg n = domolykó
nagy hering n = dunai nagy hering
nagy marci n = márna
nagy maréna
nagypénteki hal n = balin
nagyszájú sügér i = pisztrángsügér
nagy szélhal n = balin
naphal
napkárász n = naphal
nemes ponty v = ponty
nemhal n = német bucó
német bucó
német kóc n = német bucó
nemzetihal n =vörösszárnyú keszeg
növényevő hal k = amur, fehér busa, pettyes busa

Ny
nyálkás compó e = compó
nyerfli n = leánykoncér
nyílkeszeg n =balin
nyúldomolykó
nyurga ponty v = ponty

O
olajhal n = dunai ingola, erdélyi ingola
olasz harcsa e = fekete törpeharcsa
olhal n = dunai ingola, erdélyi ingola
ón(hal) n =pénzes pér
ónkeszeg n = jász
ónos jász e = jász
orfa v = jász
orosz tok i = vágó tok
orsófarok n = német bucó

Ö
ökle → szivárványos –
ökle n = küsz, szivárványos ökle
őn n =balin
őnborjú n = balin
őnhal n = balin, bodorka, paduc
őnkeszeg n = balin, jász
őny(hal) n = balin
ördöghal n = botos kölönte
orhal n = viza

P
paduc
paduc n = szilvaorrú kesz (!)
paduszk(a) n = paduc
paluc n = peduc
pápakeszeg n = bodorka
papírkeszeg n = lapos keszeg
paptetű n = selymes durbincs, széles durbincs, vágódurbincs
parcs n =fenékjáró küllő, sügér
paris n = sügér
pataki galóca e = pataki szajbling
pataki ingola e = dunai ingola
pataki szajbling
pathal n = ponty
patic n = paduc
patim n = paduc
patkószegfejű n = botos kölönte
patus n = lápi póc
pecekfarkú n = német bucó
pehel(y)hal n = küsz
pelehal n = fürge cselle
peleh hal n = kűsz
pénzes n = pénzes pér –
pénzes pér
pénzespisztráng n = pénzes pér
pér → pénzes
pérhal n pénzes pér
persli(ng) n = sügér
peszmetkehal n = küsz
petenye n = paduc
Petényi-márna
petikehal n = szivárványos ökle
pettyes busa
pettyes (kínai) ponty e = pettyes busa
pettyes pisztráng n =sebes pisztráng
pettyes széleshomlokú hal e pettyes busa
p…avábó n = vágó csík, vágódurbics
pikó → háromtüskés –
pikó n = vágódurbincs
p…afedél n =dévérkeszeg
p…afésű n =vágódurbincs
p…anyaló n = vágó csík
p…arágó n = vágó csík
p…areszelő n = vágó csík
p…asügér n = vágódurbincs
p…avágó n = vágó csík
pirka n = vörösszárnyú keszeg, szilvaorrú keszeg
piroska n = vörösszárnyú keszeg
pirosló keszeg n = vörösszárnyú keszeg
pirospettyes pisztráng n = sebes pisztráng
pirosszárnyú keszeg n = vörösszárnyú keszeg
pirosszárnyú koncér n = bodorka, vörösszárnyú keszeg
pirosszárnyú ponty n = vörösszárnyú keszeg
pirosszemű n = vörösszárnyú keszeg
pirosszemű kele e vörösszárnyú keszeg
pirosszemű kele e = vörösszárnyú keszeg
pisze(hal) n = küsz
piszke n = küsz
pisztráng → sebes –, szivárványos –
pisztrángsügér
platyica n = dévérkeszeg
platyika n = dévérkeszeg
póc → lápi –
póc n = halványfoltú küllő (!)
póckép n = amuri géb
póchal n = lápi póc
pocokfarkú n = német bucó
podvízhal n = paduc
póhé n = szivárványos ökle
pólind n = balin
ponty
pontykárász h = ponty x kárász hibrid
pontypaptetű n = széles durbics
porhó n = vágódurbics
potoz(nak) n = paduc
potyka n = ponty
pozsár n = ponty
pozsárharcsa n = harcsa
pumaharcsa n = harcsa
putri n = fürge cselle
pünkösdkeszeg n = dévérkeszeg

R
ragadozó küsz n = balin
ragadozó őn e = balin
rappi hóhér n =sügér
ráspóhal n = német bucó
ra(s)zbóra e = kínai razbóra
razbóra → kínai –
répahal n = német bucó
réti csík
réti durbincs n = sügér
retke n = galóca
ribahal n = küsz, lápi póc
rózsahal n = márna
rózsamárna h = márna
rózsás márna e = márna
ruszli n = küsz
rügyő n = karika keszeg
rütyőke n karika keszeg, küsz

S
sajtszopó n = vágódurbincs
sárga harcsa n = harcsa
sárhal n = compó
sármázó szaka n = fenékjáró küllő
sároglya n = szivárványos ökle
satyka n = fenékjáró küllő
sebes pisztráng
selyemhal n = selymes durbincs
selymes durbincs
semlehal n = Petényi-márna
semling n = Petényi-márna
semlyén n = Petényi-márna
serinc n = selymes durbincs, vágódurbincs
sibrikhal n = vágó csík
sigér n = sügér
síkos ángolna e = angolna
sima tok
singér n = sügér
sireg n = sőregtok
snájder n = küsz
sneci n = küsz
snöci n = küsz
sodrin n = paduc (ivadék)
sodrófaponty v = ponty
sodronypaduc n = paduc
sőreg n = sőregtok
sőregtok
srác(hal) n = selymes durbincs
srécer n = selymes durbincs
stenger n = paduc
sudér n = sügér
sugár kardos n = garda
sugárkeceg n = sujtásos küsz
sujtásos küsz
surján n = paduc (ivadék)
süger n = sügér
sügér
sürge n = sügér
sül n = fogassüllő
süllő → fogas –, kő –
süllő k = fogassüllő
sütő n = domolykó
Syrman-géb

Sz
szabó(hal) n = garda
szai(j)bling n = pataki szajbling
szalmán telelt n = lapos keszeg
száp n = bagolykeszeg, domolykó
szápakeszeg n = bagyolykeszeg
szápókeszeg n = bagolykeszeg
szárazhal n = szilvaorrú keszeg
széles durnincs
széles kárász n = kárász
széles keszeg n = dévérkeszeg
szélhajtó n = küsz
szilvaorrú keszeg
színtok e = sima tok
sínviza e =viza
szivárványos ökle
szivárványos pisztráng
szivárványsügér
szívóka n = dunai ingola, erdélyi ingola
szolgabíró n = sügér
szőrkeszeg n = vörösszárnyú keszeg
szúnyogevő fogasponty e = szúnyogirtó fogasponty
szúnyogirtó fogasponty
szőkehal n = küsz, vágó tok
szürke harcsa e = harcsa
szürke paduc e = paduc
szűzhal n = leánykoncér
szűzleányhal n = leánykoncér

T
taknyos lezsér n = vágódurbincs
taknyos maca n = vágódurbincs
tamáskeszeg n = bodorka
tánsos őn n = balin
tányérhal n = karika keszeg
tarka géb
tarka meny(hal) e = menyhal
tarka süllő n = kősüllő
tathal n = compó
tejhal n = küsz
telen n = domolykó
telény n domolykó
ter(e)gélye n = fenékjáró küllő
tete(l)mes tok n = vágó tok
timalykó n = pénzes pér
tintafosó n = paduc
tintahal n = paduc
tintahas n = paduc
tintáshal n = paduc
tiszai hal n = szilvaorrú keszeg
tiszai ingola = erdélyi ingola
tok → sima –, sőreg –, vágó –
tolsztolobik i = fehér busa, pettyes busa
tomolyka n = pénzes pér
tomoylkó n = domolykó
torzsáskeszeg n = balin
tótkecsege n = márna
tótkeszeg n = márna
tótsüllő n = kősüllő
tökhal n = fürge cselle
tömpekeszeg n = domolykó
tőponty v = ponty
törbok n = fenékjáró küllő
törő n = domolykó
törpe n = törpeharcsa
törpeharcsa
törpe maréna
törzsökhal n = menyhal
tövishal n = vágódurbincs
tükörponty v = ponty
tükrös ponty v = ponty
tüskés hal n = vágódurbincs
tüskés pikó e = háromtüskés pikó
tüskés tok n = vágó tok

Ty
tyiszága n = dévérkeszeg

U
Unger pisztrángja v = sebes pisztráng

Ü
ünhal n = küsz

V
vadászkeszeg n = balin
vadponty v = ponty
vadsüllő n = kősüllő
vágó n = vágó csík
vágó csík
vágódurbincs
vágó hal n = garda, vágó csík
vágótok
vakcsík n = dunai ingola (lárva), erdélyi ingola (lárva)
vándor alóza e = dunai nagy hering
vargahal n = compó, vágódurbincs
varjúhal n = compó
varsinta n = selymes durbincs, vágódurbincs
vasinta n = vágódurbincs
vaskó n = selymes durbincs, vágódurbincs
vaskos csabak
vastaghomlokú hal e = fehér busa, pettyes busa
végsohal n = paduc
vereskeszeg n = bodorka, dévérkeszeg, vörösszárnyú keszeg
veresszárnyú jász n = bodorka
veresszárnyú keszeg n = bodorka, vörösszárnyú keszeg
veresszárnyú koncér e = bodorka
veresszem n = vörösszárnyú keszeg
veresszemű hal n = vörösszárnyú keszeg
vérkeszeg n = vörösszárnyú keszeg
vésettajkú paduc e = paduc
vészhal n = vágó tok
vezérhal n = balin
vezéron n = balin
viasztok n = vágó tok
vicsege h = viza x kecsege hibrid
villámkeszeg n = balin
viza
vizahal n = viza
vizatok e = viza
vízenjáró keszeg n = balin
vízidarázs n = vágódurbincs
vízikeszeg n = balin
vízipárduc n = sőregtok
vörösszárnyú keszeg
vörösszárnyú koncér e = bodorka

Z
zászlóshal n = pénzes pér
zöldike n = comló
zöldponty e = amur

Zs
zsemlehal n = Petényi-márna
zsemlénk n = Petényi-márna
zsemling n = Petényi-márna
zsidóhal n = márna
zsömlehal n = Petényi-márna

További információk

Tömeg 0.25 kg
Méretek 120 × 200 mm