Közgazdaságtan

Időgazdálkodás – általába...
Időgazdálkodás – általában és a mezőgazdaságban
Ár: 2500 Ft
A zöldség-gyümölcs kisáru...
A zöldség-gyümölcs kisárutermelők, a TÉSZ-ek és a nagy kereskedelmi láncok kapcsolatai
Ár: 2800 Ft
Válságok és megoldások
Válságok és megoldások
Ár: 2300 Ft
Szövetkezetek az élelmisz...
Szövetkezetek az élelmiszer-gazdaságban
Ár: 3800 Ft
A mezőgazdazdasági vállal...
A mezőgazdazdasági vállalkozások önerős fejlesztése
Ár: 2500 Ft
Agrár - Hitel - Politika
Agrár - Hitel - Politika
Ár: 2500 Ft
Az egyéni (családi) mezőg...
Az egyéni (családi) mezőgazdasági üzemek gazdasági helyzete napjainkban
Ár: 2100 Ft
A ver­seny­ké­pes­ség öss...
A ver­seny­ké­pes­ség össze­te­vői és mé­ré­si mód­sze­rei
Ár: 1500 Ft
Észak-­Ma­gyaror­szág ag­...
Észak-­Ma­gyaror­szág ag­rár­fej­lesz­té­sé­nek le­het­ő­sé­gei
Ár: 1500 Ft
Az Észak-­Al­föl­di Ré­gi...
Az Észak-­Al­föl­di Ré­gió me­ző­gaz­da­sá­gá­nak ver­senyké­pes­sé­ge
Ár: 1500 Ft
Ver­ti­ká­lis ter­mék­pá­...
Ver­ti­ká­lis ter­mék­pá­lyák – tej, ga­bo­na, hús
Ár: 1500 Ft
A tej­szek­tor piac­elem­...
A tej­szek­tor piac­elem­zé­se
Ár: 1500 Ft
A ga­bo­na­szek­tor piac­...
A ga­bo­na­szek­tor piac­elem­zé­se
Ár: 1500 Ft
Gaz­da­sá­gi és pia­ci st...
Gaz­da­sá­gi és pia­ci stra­té­giák a vi­dék­fej­lesz­tés szol­gá­la­tá­ban
Ár: 1500 Ft
Ver­seny­ké­pes csa­lá­di...
Ver­seny­ké­pes csa­lá­di mo­dell­gaz­da­ság – Józsefmajor
Ár: 1500 Ft
Té­zi­sek. A ma­gyar me­z...
Té­zi­sek. A ma­gyar me­zőgaz­da­ság nem­zet­kö­zi ver­seny­ké­pes­sé­ge
Ár: 1500 Ft
Hatékonyság a mezőgazdasá...
Hatékonyság a mezőgazdaságban
Ár: 5200 Ft
Az agrártámogatási rendsz...
Az agrártámogatási rendszer adaptációja
Ár: 3200 Ft
A termőföld közgazdasági...
A termőföld közgazdasági értéke és piaci ára
Ár: 2700 Ft